Common Interest Groups (CIG)

Voor ieder MateriNex-innovatiethema wordt een CIG (Common Interest Group) opgericht om de bijhorende vraag-gedreven routekaart actueel te houden, informatie te delen en projectresultaten te presenteren.

Alle belanghebbenden uit het innovatie-ecosysteem gerelateerd aan één van de MateriNex-innovatiethema’s kunnen deelnemen aan een CIG. In het bijzonder worden vertegenwoordigers van Vlaamse bedrijven (zowel grote ondernemingen, KMO's, als starters), van relevante onderzoeksgroepen, van speerpuntclusters en van sectororganisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de CIG’s van hun keuze. 

Samen met de andere belanghebbenden kan je als CIG-deelnemer de innovatie sturen en de impact van de routekaarten en de MateriNex-projecten in je sector vergroten.  

Deelname aan een CIG is gratis en onbezoldigd. Er wordt alleen een schriftelijk engagement ('Letter of Commitment’) gevraagd. 

Wil je meer weten over hoe een MateriNex-CIG werkt? Lees dan het CIG Charter

Contacteer ons als je vragen hebt over de werking van de CIG’s en voorwaarden tot deelname hieraan.